Alhemija/HermetizamDuhFilozofijaReligija

Antička škola misterija Hermesa Trismegistosa poznatog kao Tot

Hermes Trismegistos, u egipatsko  verziji Tot je prikazan je od strane Egipćana kao mesečev bog sa telom čoveka, glavom ptice  Ibis, te polumesecom iznad glave. Njegov simbol je bio i krilati zmija. On je bio bog mudrosti, pisama, i vremena. Ali on nije bio jedino poznat Egipćanima. Njegov pandan Sumerima je bio Ningizida; a pretpostavlja se da je bio Enoh Jevrejima.

Pre nego što je uzdignut kao bog, on je bio prvi veliki egipatski filozof i osnivač drevnih  škola misterija, po legendi u meditativnom transu je primio mudrost koju je zapisao u 40 knjiga, uključujući (navodno) Smaragdnu Tablu, Knjiga Tota i božanskog Poimandera. Teme  obuhvaćene u školi misterija su se kretale od medicine, hemije, prava, umetnosti, muzike, retorike, magije, filozofije, geografije, matematike, anatomije. Egipćanima, je njegovo znanje izgledalo toliko velika i sveobuhvatno da su prvi počeli da ga posmatraju kao glasnogovornika  bogova, da bi ga na kraju postavili u egipatski panteon.
Ništa nije sigurno o poreklu Knjige Tota, osim činjenice da je napisana  egipatskim hijeroglifima. Drana u zlatnoj kutiji u unutrašnjem svetilištu hrama i samo najviši inicijanti  škole misterija su imali pristup.  legende kaže da je u knjizi opisan ključ za besmrtnosti, proces koji se postiže kroz buđenje određenih delove mozga, slične metode onima koje upražnjavaju budistički sveštenici. Gardner i drugi autori tvrdili su da je buđenje mozga  postizano kroz meditaciju, upotrebu raznih magičnih praškova te asistenciju sveštenika.

Najmoćnija od mističnih škola je poznata kao Kraljevska škola u Karnak, koju je osnovao faraon Thuthmosis III. Međutim, kao i u slučaju svih škola misterija, vlada mišljenje da su pravi osnivači iz Sumerije, prešli u Egipat,što se nadovezuje  tvrdnjama Zaharije Sičina, da su Enki i njegovi sinovi (uključujući Ningizzida) imali Magan (Egipat) kao njihov posed. Ova škola je takođe poznata kao Veliko Belo Bratstvo zbog  izbora odela (bele haljine) koje su inicijanti nosili, kao i njihovoj posvećenosti proizvodnji belog praha, poznatog u Mesopotamiji kao Shem-an-na,  ili „beli hleb“ egipćanima.  Na planini Sinaj, pronađen je egipatski hram u kome je ispod velike kamene ploče pronađena ostava ovog praha. Uzorci misterioznog praha su poslati u Britaniju na analizu i ispitivanje, ali rezultati nikada nisu objavljeni. Ostatak je ostavljen u ostavi, otvorenoj nakon  3000 godina,na milost i nemilost pustinjskih vetrova. Ono što je  jasno je, da je ovaj prah je naizgled identičan sa onim koji se dobija drevnom Mesopotamskom metodom gašenje kamena ili Šem-an-Na – supstance od koje je pravljen hleb za ishranu kraljeva Vavilona i faraona Egipta. To, naravno, objašnjava natpise u hramu koji naglašavaju značaj hleba i svetlosti, dok je beli prah  identifikovan sa svetom manom koju je Aron položio u Kovčeg zaveta.

dalji razvoj škole misterija koju je osnovao Tot obavija legenda. Navodno su inicijanti proterani prilikom stupanja nove dinastije na presto i sa sobom odneli Totova dea u nepoznatom pravcu. Mnoga tajna društva pretenduju da budu naslednici ove škole.

Što se Tota-hermesa tiče on j e postao mitska figura koju poštuju okultisti, astrolozi, filozofi i njima slični. Nakon požara u velikoj biblioteci Aleksandrije, gde su izgorela brojna dela koja mu se pripisuju ili koja su pisana o njegvom radu, sve je postalo stvar legendi i prostalih fragmenata.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *