Život posle smrti je nemoguć

Šon Kerol, kosmolog i profesor fizike na uglednom Tehnološkom univerzitetu u Kaliforniji (Caltech), tvrdi da je život posle smrti, ideja koju promovišu brojne svetske religije, fizički nemoguć.

„Mi potpuno razumemo zakone fizike koji se nalaze u pozadini svakodnevnog života“, rekao je Kerol, dodavši da sve ono što se događa u stvarnosti mora da bude u okviru granica mogućeg.
Da bi život posle smrti postojao, svest bi morala da bude odvojena od našeg fizičkog tela, što nije slučaj, tvrdi fizičar.
Svest, na elementarnom nivou, čine atomi i elektroni koji stvaraju ono što nazivamo umom.
„Zakoni fizike ne dozvoljavaju tim česticama da funkcionišu na taj način nakon ljudske smrti“, smatra Kerol.
„Postoji jedan veliki, nepremostiv problem u vezi sa idejom da postoji neka vrsta svesti nakon što naša tela umru i raspadnu se na atome od kojih su sačinjeni. Naime, mi potpuno razumemo zakone fizike koji određuju naš svakodnevni život i ne postoji nijedan način da ti zakoni dozvole ‘preživljavanje’ informacija uskladištenih u naše mozgove nakon smrti“, napisao je Kerol za „Scientific American“.
Kerol se poziva na kvantnu teoriju polja prema kojoj, jednostavno rečeno, svaka vrsta čestica stvara sopstveno polje.
Primera radi, svi fotoni u svemiru imaju svoje polje, baš kao i svi elektroni i ostale vrste čestica.
Kerol objašnjava da bi, ako se život na bilo koji način nastavlja nakon smrti, testiranja kvantnih polja otkrila „duhovne sile“ ili „duhovne čestice“, a to se ne događa.
„Ako stvarno postoje samo atomi i poznate sile, ne postoji način da ljudska duša preživi smrt“, napisao je Kerol.
„Verovanje u život posle smrti zahteva, blago rečeno, postojanje fizike koja nadilazi Standardni model. I najvažnije od svega, trebalo bi da postoji način da ta ‘nova fizika’ interaguje s atomima koji nas čine. U kvantnoj teoriji polja ne može da postoji kolekcija ‘duhovnih čestica’ i ‘duhovnih sila’ koje stupaju u interakciju s našim ‘običnim’ atomima jer bismo ih u protivnom detektovali tokom dosadašnjih eksperimenata“, smatra Kerol.
Život posle smrti je, dakle, „dramatično nekompatibilan“ s modernom naukom.
Jednom kada to prihvate svi naučnici, moći ćemo da počnemo da razumemo način na koji ljudski um funkcioniše, uveren je poznati fizičar.
„Ne postoji razlog da budemo agnostici vezano za ideje koje su dramatično nekompatibilne sa svime što znamo o modernoj nauci. Jednom kad savladamo našu nevoljnost da se suočimo sa stvarnošću po ovom pitanju, moći ćemo da se pozabavimo mnogo zanimljivijim pitanjima, poput onih o načinu na koji ljudska svest zaista funkcioniše“, zaključuje Kerol.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *