Obuka za osobe sa smetnjama u razvoju

 

Humanitarna organizacija Dečje srce i Srednja zanatska škola u Beogradu u okviru projekta „Mi radimo budućnost gradimo“ organizuju obuku za pomoćnike kuvara, cvećare i knjigovesce koje omogućava radno anagažovanje osoba sa smetnjama u razvoju.
Obuke se realizuju u okviru projekta koji je podržala Evropska unija u saradnji sa Vladom republike Srbije. Aktivnosti projekta realizovaće se u naredne dve godine i podrazumevaju procenu radnih sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju, prilagođavanje zanatskog programa i četvoromesečnu praktičnu obuku 60 polaznika za navedena tri zanata. Pored zanatske i stručne obuke, sprovedi se i obuka socijalnih veština za osobe sa smetnjama u razvoju.
Jedan od odgovora projekta Mi radimo, budućnost gradimo na problem nedovoljne uključenosti marginalizovanih socijalnih grupa na tržište rada jeste razvoj socijalnog preduzeća. Kreiranjem novih radnih mesta za osobe koje nisu konkurentne na tržištu rada doprinosi se poboljšanju privrede lokalnih zajednica. Socijalna preduzeća nisu tržišno konkurentna poslovnom sektoru, a mogu da obezbede određene usluge ugroženim društvenim grupama, koje poslovni sektor nema. Na taj način modeli socijalnog preduzetništva ne predstavljaju opasnost po poslovni sektor, već komplementarno sa njim funkcionišu, tako što ga dopunjuju. U toku je prilagođavanje prostora na beogradskoj opštini Vračar, u kome će polaznici kurseva – radnog osposobljavanja biti radno angažovani.
Kako bi se zajednica upoznala sa uključivanjem osoba sa smetnjama u razvoju u rad u okviru socijalnih preduzeća i njihovim uključivanjem u život društvene zajednice, sprovodi se i niz gradskih i uličnih manifestacija. Polaznici obuke za knjigovesce su na Dan zaljubljenih sugrađanima su delili čestitke u čijoj su izradi učestvovali, a povodom 8. marta polaznici obuke za pomoćnike cvećara sugrađankama su delili cveće.
Od velikog je značaja i motivacija i pružanje podrške roditeljima osoba u procesu radnog osposobljavanja i osamostaljivanja. Problemi i brige porodica koje imaju člana sa smetnjama u razvoju nemerljive su sa bilo kojom teškoćom koju porodice sa svim zdravim članovima prevazilaze. Najveća briga roditelja čije dete ima smetnje u razvoju je pitanje kako će kada odrastu, a kada roditelji više ne budu među živima, uspeti da sastave kraj sa krajem i dostojanstveno prožive svoj životni vek.
U neka, ne tako davna vremena, kada se život većinom odvijao po manjim mestma u kojima su se susedi međusobno poznavali zajednica je preuzimala brigu o svojim ranjivim članovima. Oni su pomagali u poslovima u polju ili oko stoke, sakupljali jesenje plodove ili mesili hleb. Danas, kada savremeno društvo nameće brzi radni i životni ritam, nedostaju adekvatni načini podrške osobama sa smetnjama u razvoju. Ovo je jedan od programa koji se u našoj zemlji sprovodi sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, ali i sa ciljem pružanja veće podrške od strane šire društvene zajednice.
Medijskim promocijama, okruglim stolovima i javnim manifestacijama Humanitarna organizacija Dečje srce upućuje poziv široj društvenoj zajednici na zajedničko delovanje u prihvatanju i podršci jednog od najranjivijih delova naše populacije.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *