Ukidanje Darvina: nauka se oslobađa dogme

Poslednja bura koja se dešava na srpskoj sceni a vezana je za pitanja Darvinove dogme, kako je njegovi fanatični sledbenici nazivaju teorije, počela je upravo od naučnika. Većina koja misli svojom glavom, trenutno trpi napad manjine, fundamentalistički nastrojene koji silom hoće da očuvaju dogmu.

Tomislav Terzin je jedan od dvojice biologa koji su potpisali peticiju. On je doktor bioloških nauka, vanredni je profesor Univerziteta Alberta u Kanadi. Predavač je u oblastima genetike, evolucije, razvića i molekularne i ćelijske biologije… Autor je knjiga „Naučna cenzurisana otkrića“ i „Medonosna pčela – jevanđele prirode“, a aktivno učestvuje i na trbinama o odnosu nauke i religije, među kojima je ona sa temom „Naučni dokazi Isusovog vaskrsenja“. Kao razloge u svom intervjuu za dnevni list Blic, navodi:“Argumenti za ukidanje učenja Darvinizma u školama su naučni i proizilaze iz neadekvatnosti te teorije da objasni biološke fenomene koji su u međuvremenu otkriveni u poslednjih 150 godina. Darvinizam nema odgovor na pitanje porekla genetičkoh koda. Nema odgovor na pitanje porekla ogromne količine svrsishodnih informacija u molekulu DNK. Nema odgovor na pitanje porekla života. Nema odgovor na pitanje porekla ljudske vrste (pogotovo na nivou genoma). Nema odgovor na pitanje porekla kompleksnosti žive ćelije… Činjenica da ateistički naučni establišment širom sveta grčevito brani darvinističku dogmu iz devetnaestog veka nije validan naučni argument da ta dogma treba da se i dalje uči u školama. Argument autoriteta nije naučno validan argument. Svi koji u javnosti brane darvinističku dogmu, upravo se pozivaju na argument autoriteta.“

No, nisu dovoljni samo argumenti jer darvinistički lobi, ili bolje reći sekta, iz razloga što oni veruju u Darvinivu dogmu, a ne mogu naučno da je dokažu već tri veka, silom pokušava da održi sadašnje stanje. O tome prof. Terzin kaže:“Mnogi biolozi i kod nas i u svetu uviđaju neadekvatnost ateističko-darvinističke dogme u objašnjavanju porekla živih bića. Međutim, ateističko-darvinistički lobi je tako moćan i u finansijskom i u smislu kontrole naučnih i javnih medija, da nova saznanja ne mogu da budu objavljena usled beskrupulozne cenzure. U takvoj totalitarnoj klimi se mnogi moji kolege plaše da javno iznesu svoje mišljenje protiv darvinizma u strahu da će izgubiti posao i biti izvrgnuti ruglu.“

Ključno u viđenju prof. Terzina je da biologija bez ikakvih problema može da funkcioniše bez darvinističke dogme.

U poslednjih pola veka nauka je došla do otkrića koja demaskiraju pre svega političku prirodu Darvinove teorije koja služi jedino tajnim vladarima sveta kao jedan od mehanizama držanja čovečanstva u pokornosti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *